woef
6

De innovatiebonus beloont!

Het UZA barst van de creatieve en innovatieve ideeën. Met de innovatiebonus staat hier ook een mooie extra beloning tegenover.

De innovatiebonus is een waardering van het UZA voor medewerkers of teams die het voorbije jaar een innovatief project realiseerden. Een totaalbedrag van 25.000 euro werd verdeeld over 14 ingediende projecten. Zij werden immers allemaal goedgekeurd door de FOD Economie.

Enkele projecten voorgesteld:

  • Bloedafnames thuis: verkorte wachttijd voor behandeling met chemotherapie door bloedafnames bij de patiënt thuis.
  • Digitale weefselbank: een elektronische weefselbank voor het verzekeren van de veiligheid en kwaliteit van weefsels en cellen voor toepassing bij de mens, door reductie van de kans op menselijke fouten.
  • Zelfroostering: systeem van zelfroosteren als een flexibele en innovatieve manier om personeel in te plannen waarbij de medewerkers mede-verantwoordelijk zijn voor hun eigen planning.