woef
2

Met Mobile Health nemen patiënten hun gezondheidszorg zelf in handen

In 2017 zette het UZA verder in op geneeskunde op afstand, waarbij patiënten zelf hun gezondheidszorg in handen nemen. De belangrijkste projecten in dit kader zijn de online beroertecoach, telemonitoring bij hartpatiënten en de AMTRA-app.

Een eerste project dat het UZA mee opzette, samen met AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Sint-Jan-Brugge en AZ Groeninge, is de online beroertecoach. Met dit project worden patiënten die een beroerte hebben gehad, begeleid via een digitaal platform tot zes maanden na hun ontslag in het ziekenhuis.

Het project beroertecoach.be is een proefproject van zes maanden dat werd ontwikkeld vanuit de Belgian Stroke Council en mee gecoördineerd wordt door UZA-neuroloog dr. Peter Vanacker. De patiënt kan zowel in het ziekenhuis als via online coaching met behulp van een interactief, digitaal teleconsultatieplatform (www.beroertecoach.be) beroep doen op een beroertecoach om een gezonde levensstijl en therapietrouw op te bouwen. Dit met de bedoeling het risico op een tweede beroerte sterk te verminderen.

Beroertecoach als sleutelfiguur

Een belangrijke figuur in het traject van de patiënt na een beroerte is de beroertecoach. Die helpt de patiënt om zijn gezondheid terug in handen te kunnen nemen. ‘Als beroertecoach volg ik patiënten met een beroerte op vanaf het moment van opname in het ziekenhuis tot en met de thuissituatie nadien’, vertelt beroertecoach Delphine Mahieu. ‘Ik help patiënten met het opbouwen van een gezondheidsbevorderende levensstijl en breng samen met hen risicofactoren als overgewicht, roken, verhoogd cholesterol en een passieve levensstijl in kaart. Heldere communicatie op maat van de patiënt is essentieel, zodat die na een beroerte actief zijn of haar gezondheid terug in handen kan nemen.’

Het nieuwe digitale platform beroertecoach.be helpt de beroertecoach tijdens en na de hospitalisatie bij de persoonlijke begeleiding van de patiënt. Patiënten vinden op het forum een schat aan informatie over beroertes en het forum biedt hen de mogelijkheid om vragen te stellen. Bovendien kunnen zij er hun medische waarden opgeven, die worden gescreend door de beroertecoach, en nieuwe afspraken maken. Ook de teleconsulting verloopt via het platform.

LEES HIER MEER OVER DE BEGELEIDING VIA DE BEROERTECOACH IN MAGUZA.

Telemonitoring bij hartpatiënten

Een tweede Mobile Health project loopt op de dienst cardiologie, waar onderzocht wordt of het mogelijk is om via telemonitoring de bloeddruk, hartslag en het gewicht van hartpatiënten dagelijks te laten opvolgen. Op die manier blijven de patiënten langer gezond.

UZA-cardiologen volgen het hartritme van heel wat patiënten met hartritmestoornissen nu al vanop afstand. De dienst cardiologie wil met dit nieuwe project een stapje verder gaan. Meerdere studies tonen namelijk aan dat hartpatiënten langer leven en een betere levenskwaliteit hebben als het ziekenhuis ze via telemonitoring opvolgt.

‘Het project waarmee we nu starten, is eenvoudig’, zegt UZA-cardiologe prof. dr. Emeline Van Craenenbroeck. ‘Na een korte opleiding door onze hartfalenverpleegkundige krijgen patiënten het nodige materiaal mee naar huis: een weegschaal, een bloeddruk- en hartslagmeter en een tablet. Ze hoeven zich alleen maar dagelijks te wegen en hun bloeddruk te nemen, waarbij ook de hartslag wordt geregistreerd. De apparatuur verstuurt al die data automatisch naar het ziekenhuis. Als bepaalde grenswaarden worden overschreden, ontvangen de patiënten een verwittiging en moeten ze via hun tablet een paar vragen beantwoorden, om loze alarmen te voorkomen.’

In het ziekenhuis controleert de hartfalenverpleegkundige elke ochtend de doorgestuurde waarden. Bij belangrijke afwijkingen neemt ze contact op met de cardioloog of de huisarts en koppelt ze vervolgens terug naar de patiënt. De telemonitoring vervangt geen gewone raadpleging, maar is een aanvulling op de gebruikelijke controles.

De toekomst

In juli 2016 vroeg minister van Volksgezondheid Maggie De Block om projecten rond telemonitoring voor te stellen. Het project van de dienst cardiologie is een van de geselecteerde projecten.

‘Wij geloven heel sterk dat telemonitoring de toekomst is’, besluit Van Craenenbroeck. ‘Doordat almaar meer mensen een hartinfarct overleven én de vergrijzing toeneemt, zal ook hartfalen almaar vaker voorkomen. We moeten dus absoluut oplossingen zoeken om de zorg voor die groeiende groep patiënten het hoofd te bieden.’

LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL UIT MAGUZA.

Intensief virtueel contact tussen patiënt en medisch team

Een derde project is de AMTRA-app, waarmee het UZA in 2017 van start ging. AMTRA staat voor ‘Ambulant Monitoring of cancer Therapy using a smaRtphone Application’. Ook dit project was één van de 24 Mobile Health-projecten die de eindmeet haalden na de oproep van minister Maggie De Block.

Patiënten die chemotherapie of een doelgerichte behandeling ondergaan, hebben vaak last van nevenwerkingen. Ook medicatietrouw is soms een probleem. ‘Een goede opvolging is dan ook belangrijk’, zegt prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd oncologie. ‘Met het AMTRA-project vragen we aan onze patiënten om dagelijks via een app bepaalde gegevens door te sturen: wanneer ze welke medicatie innemen, welke nevenwerkingen of pijnklachten ze ondervinden … Bij belangrijke problemen ontvangt het medisch team automatisch een verwittiging.’

De bedoeling is dat patiënten zo beter hun behandeling volgen én dat het team indien nodig sneller kan ingrijpen. Daardoor belanden patiënten ook minder snel in het ziekenhuis. ‘Het systeem werkt goed, doordat we de patiënten goed begeleiden en uitleggen waarom dit belangrijk is. Het UZA is hierin pionier in Vlaanderen’, aldus Peeters.

LEES HIER MEER OVER DE DOELGERICHTE KANKERBEHANDELING OP MAAT.