woef
13

Prof. dr. Christophe De Block, diensthoofd endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten.

In oktober 2017 werd prof. dr. Christophe De Block diensthoofd van de dienst endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten.

Prof. dr. De Block studeerde in 2005 af en begon meteen als internist in het UZA. Sindsdien is hij nooit meer weggegaan. Hij koos ervoor om zich binnen de interne geneeskunde te specialiseren in endocrinologie en diabetologie. Voornamelijk de variatie, zowel op het vlak van patiëntenpopulatie als op het gebied van pathologieën, daagt hem nog steeds uit.

Binnen deze discipline heeft prof. dr. De Block een specifieke interesse in diabetes type 1. Daarom is hij ook voorzitter van de Vlaamse Diabetes Liga en speelt hij samen met zijn team een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een artificiële pancreas. Ook op het gebied van diabetes type 2, de voetkliniek en obesitas is het UZA een referentiecentrum. Daarnaast participeert de dienst ook op internationaal niveau aan nieuwe ontwikkelingen op endocrien gebied.

Het doel van prof. dr. De Block is dan ook om dit hoge expertiseniveau in de toekomst te blijven onderbouwen. De vele researchmogelijkheden en vooral de vlotte samenwerking tussen het medische en niet-medische personeel zijn voor hem erg waardevol. Het échte succes van de dienst wordt volgens prof. dr. De Block immers gemaakt door bijdrage van iedereen.