woef
13

Prof. dr. Jan Van Meerbeeck – diensthoofd longziekten

Sinds juli 2017 geeft prof. dr. Jan Van Meerbeeck richting aan de dienst longziekten. Het integreren van patiëntgerapporteerde uitkomsten in zijn management, is een van zijn uitdagingen.

Prof. dr. Van Meerbeeck voltooide zijn studie geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij koos ervoor om te specialiseren in longziekten en thoraxoncologie, op dat moment een nog onbekend gebied waarin vooral de combinatie van techniciteit en patiëntenzorg hem aantrok.

Hij startte zijn carrière in het UZA en maakte na 10 jaar de overstap naar het Erasmus MC in Rotterdam. Na 8 jaar trok hij terug naar België waar hij verbonden was aan de UGent en het UZ Gent en ook managementfuncties bekleedde in de ziekenhuisdirectie. Vier jaar geleden vond hij opnieuw zijn weg naar het UZA, eerst als coördinator van het oncologisch centrum en sinds juli 2017 als diensthoofd longziekten.

Een van zijn voornaamste interessegebieden is het verzamelen en opvolgen van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROM’s) als kwaliteitstool voor de aangeboden zorg. Daarom treedt hij op als nationaal ambassadeur voor The International Consortium for Health Outcomes Measures (ICHOM), maar wil hij ook binnen zijn eigen dienst patiëntgerapporteerde uitkomsten gaan gebruiken als stuurmaat. Daarnaast ziet hij het dichter bijeenbrengen van de medewerkers van de dienst als een belangrijke uitdaging, net als het waarborgen van de klinische diversiteit van de dienst.