woef
2

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) start nieuw hoofdstuk onder UZA

Sinds 1 januari 2017 werkt het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen onder de vleugels van het UZA. Ouders van jonge kinderen die ontwikkelingsstoornissen hebben zoals DCD, autisme of ernstige vormen van ADHD kunnen terecht bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) voor diepgaand en gespecialiseerd onderzoek.

Het COS Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen en werd tot en met 2016 gecoördineerd door de provincie Antwerpen. Door veranderingen in de bevoegdheden was het centrum op zoek naar een overnemer. Dat werd het UZA, waarmee historisch al een sterke samenwerking bestond, onder meer met de diensten kinderneurologie, neonatologie en NKO.

Multidisciplinaire aanpak

In het COS kunnen ouders terecht voor een diagnose en adviesverlening rond ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast volgt het team ook kinderen na een extreme vroeggeboorte op, omdat die een verhoogd risico kennen voor een afwijkende ontwikkeling. Coördinatrice Meneia Steel Lebre: “De kracht van de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen is onze multidisciplinaire aanpak bij kinderen tussen 0 en 7 jaar. Ons centrum biedt zelf geen therapie aan, maar verwijst na de diagnose door.” Diagnostiek en adviesverlening op jonge leeftijd kunnen cruciaal zijn in het verdere ontwikkelingsverloop van het kind. Wanneer op jonge leeftijd intensieve therapie en ondersteuning kan opgestart worden, worden de ontwikkelingskansen van deze kinderen optimaal gestimuleerd.

Onderzoek

COS Antwerpen werkt met een team van 23 medewerkers. Naast diagnose en advies doen ze diepgaand en gespecialiseerd onderzoek naar ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Het centrum voert jaarlijks meer dan 1.000 onderzoeken uit bij kinderen met een vermoeden van ontwikkelingsproblemen en zo’n kleine 400 onderzoeken in opvolging van extreem prematuur geboren kinderen.