Resultaten medisch

  • 30.249 verblijven met overnachting
  • 44.618 daghospitalisaties
  • 17.906 operaties
  • 702.371 raadplegingen en technische verstrekkingen

Resultaten financieel

  • 410.6 miljoen totale bedrijfsopbrengsten
  • 353.5 miljoen omzet
  • 10 miljoen resultaat van het boekjaar