Het UZA barst van de creatieve en innovatieve ideeën. Met de innovatiebonus staat hier ook een mooie extra beloning tegenover.

De innovatiebonus is een waardering van het UZA voor medewerkers of teams die het voorbije jaar een innovatief project realiseerden. Een totaalbedrag van 25.000 euro werd verdeeld over veertien ingediende projecten. Zij werden immers allemaal goedgekeurd door de FOD Economie. Een overzicht van enkele projecten:

Patiëntenoverzicht polikliniek

Een nieuwe digitale visualisatietool zorgt ervoor dat meerdere afspraken beter op elkaar afgestemd worden. Door het patiëntenoverzicht weten artsen, verpleegkundigen, secretaresses … constant waar de patiënt is en waar de volgende afspraak is. Op die manier verliezen zowel de patiënten als de zorgverleners minder tijd en verloopt de communicatie tussen patiënten en het ziekenhuis een stuk sneller dan vroeger.

Doorgeefkasten OK

Het aanvullen van de voorraden in de verschillende OK-zalen is omslachtig en tijdrovend voor de verpleegkundigen en de medewerkers van de zorglogistiek. Daarom vullen de verpleegkundigen de voorraden in de OK-zalen nu dagelijks aan door middel van kant-en-klare karren. Die beschikken over al het materiaal en worden via kasten doorgegeven aan de operatiezaal. In het OK zijn twee standaardkarren aanwezig en per operatiezaal is er ook één zaalspecifieke kar.

Thuistherapie voor oncologische patiënt

Door antitumorale therapie in de nabehandeling van patiënten met borstkanker subcutaan  (onderhuidse injectie) toe te brengen, is er veel tijdswinst voor de patiënt en de zorgverleners. Kankerpatiënten kunnen zelfs thuis behandeld worden zodat er meer ruimte vrijkomt voor andere patiënten in het ziekenhuis. Ook de totale toedieningskosten van het geneesmiddel verminderen door het subcutaan toe te dienen.

Orthopedisch zorgtraject UZA zorghotel

Het UZA werkte als proefproject een orthopedisch zorgtraject uit met een aansluitende herstelperiode in het zorghotel Drie Eiken. Binnen dat traject neemt het zorghotel de patiënt op wanneer er geen structurele nazorg meer nodig is in het ziekenhuis. Op die manier komt er sneller bedcapaciteit voor acute zorg vrij in het ziekenhuis. Het traject zorgt bovendien onder meer voor een toename in de kwaliteit van de zorg en een betere integratie van de patiënt naar de thuissituatie.

Zelfroostering C2

De verpleegkundigen op de verpleegafdeling C2 zijn mede-verantwoordelijk voor hun eigen werkschema. Ze sturen hun gewenste uurrooster door naar de hoofdverpleegkundige, die vervolgens een werkschema maakt op basis van de individuele voorkeuren van de verpleegkundigen. De verpleegkundigen hebben daardoor een betere balans tussen werk en hun privéleven, waardoor zij met nog meer plezier en energie hun beroep kunnen uitoefenen.