Verbruggen Annelies: New Insights in Oral Appliance Therapy for Obstructive Sleep Apnea. Focus on Predictive Factors of Drug-Induced Sedation Endoscopy, Adherence and Residual Excessive Sleepiness.

 • Tijdens dit onderzoek werd de voorspellende waarde bepaald van het niveau en het patroon van de bovenste luchtweg collaps tijdens een slaapendoscopie bij patiënten met obstructief slaapapneu die behandeld werden met een mondbeugel die de onderkaak naar voren trekt . Anderzijds werd de prevalentie van residueel overmatige slaperigheid bij succesvol behandelde patiënten bekeken, evenals de determinanten van therapietrouw bij deze behandeling.
 • Promotors: Van de Heyning P., Vanderveken O.
 • Dienst: N.K.O

Gielis Jan: Radical changes during pulmonary ischemia reperfusion injury, with a focus on endothelial nitric oxide synthase

 • Endotheliaal stikstofmonoxide synthase (eNOS), een eiwit in de bloedvatwand, draagt in belangrijke mate bij tot het ontwikkelen van longischemie- en reperfusieschade door productie van schadelijke chemische stoffen. Door die ontdekking kunnen dokters in de toekomst patiënten na longchirurgie sneller laten herstellen.
 • Promotor: Van Schil P.
 • Dienst: Thorax- en vaatheelkunde

Chapelle Thiery: Estimation of future liver remnant function to prevent post-hepatectomy liver failure: a refined tool

 • Dit werk stelt een nieuwe preoperatieve meetmethode voor om het risico op post-hepatectomie leverfalen (PHLF) in te schatten. De nieuwe meetmethode evalueert de toekomstige leverrest-functie (eFLRF).
 • Promotor: Ysebaert D.
 • Dienst: Hepatobiliaire transplantatie en endocriene heelkunde

Rozema Jos: Modelling the variability of human ocular biometry

 • Een nieuw soort oogmodel was belangrijk voor de oogheelkunde. Het nieuwe oogmodel neemt in tegenstelling tot de bestaande modellen de verschillen tussen mensen wel in rekening. Dat laat toe om betere en meer gepersonaliseerde correctiemethodes te ontwikkelen.
 • Promotor: Tassignon M.J.
 • Dienst: Oogheelkunde

Eyskens Jan: Objectieve parameters in revalidatie van vermoeide patiënten

 • Voor objectivering van moeheid bij CVS-patiënten was geen low-tech test beschikbaar in de kinepraktijk. Onderzoek van twee low-tech fysieke tests  concludeert dat de patiënten een lager arm-romp uithoudingsvermogen en een minder geautomatiseerde gang hebben. Bij vergelijking van beide tests met antwoorden uit vragenlijsten blijkt dat enkel de arm-romp uithouding statistisch gerelateerd is aan de subschaal fysiek functioneren.
 • Promotor: Moorkens G., Nijs J.
 • Dienst: Algemene Inwendige Geneeskunde en kinesitherapie, menselijke fysiologie & anatomie

Salgado Rodrigo: Cardiovascular interventions and non-invasive imaging: an evolving paradigm

 • Dit doctoraat naar de waarde van niet-invasieve beeldvorming d.m.v. CT- en MR-technieken voor en na cardiovasculaire interventies, toonde aan dat voornamelijk CT een belangrijke rol speelt in de oppuntstelling voorafgaand aan de interventie. Daarnaast is er zeker ook een rol voor niet-invasieve beeldvorming na een interventie, maar de exacte plaats daarvan wordt nog verder onderzocht.
 • Promotors: Parizel P. M, Bosmans J.L.
 • Dienst: Cardiologie / Radiologie

Verlinden Wim: Real Time 2D Shear Wave Elastography. Applications and Confounding Factors

 • RT 2D-SWE is een recente techniek waarbij via echografie de graad van verlittekening (fibrose) van de lever wordt nagekeken. Dit proefschrift omvat  een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de techniek bij patiënten met hepatitis C.
 • Promotors: Francque S, Michielsen P
 • Dienst: Gastro-enterologie en hepatologie

Hellemans Rachel: Kidney transplantation: walking the thin line between benefits and harms

 • Drie onderwerpen werden onderzocht. Ten eerste werd de optimale strategie gezocht om infectie met het cytomegalovirus te voorkomen. Daarnaast werd de optimale startbehandeling bij niertransplantatie bepaald om zo het risico van afstoting zoveel mogelijk te verminderen. Ten slotte werd ook een antwoord gezocht op de vraag: Wanneer heeft een patiënt baat bij een transplantatie en wanneer is het beter om verder met dialyse behandeld te worden?
 • Promotors: Bosmans J.L., Abramowicz D
 • Dienst: Nierziekten

Sermeus Luc: Optimizing Peripheral Nerve Blocks: How close can we get?

 • In dit onderzoek werd onderzocht hoe je met een nieuwe techniek, Thermal QST, de efficiëntie van zenuwblocks gradueel kan meten. Een nieuwe benadering van de zenuw met de naald zorgt voor een reductie van het aantal intraneurale injecties. Zo kunnen artsen het risico op zenuwletsel minimaliseren.
 • Promotors: Vercauteren M., Hans G.
 • Dienst: Anesthesie

Elvas Filipe: Development and preclinical evaluation of novel SPECT and PET tracers for cell death imaging

 • De ontwikkeling en pre-klinische evaluatie van nieuwe probes voor de beeldvorming van celdood maakt het mogelijk om een vroege en gedetailleerde weergave te geven van de cellulaire respons op nieuwe therapieën en de doeltreffendheid van tumorbehandeling. Een van de beeldvormingprobes, 99mTc-duramycin, kan gebruikt worden voor monitoring van respons op anti-kanker behandeling.
 • Promotors: Stroobants S., Wyffels L.
 • Dienst: Nucleaire geneeskunde

Aerts Olivier: Contact allergy caused by methylisothiazolinone and related isothiazolinones

 • Methylisothiazolinone is een veel gebruikt bewaarmiddel in huidverzorgingsproducten,  poetsproducten, verven en lijmen.  Deze studie onderzocht welke allergische symptomen die stof kan veroorzaken, hoe je een allergie ervoor het best kan opsporen, en hoe je de klachten onder controle kan brengen. Door het onderzoek is het aantal patiënten dat allergisch is voor het product sterk afgenomen.
 • Promotor: Lambert J., Goossens A.
 • Dienst: Dermatologie

Janssens Annelies: Towards a personalized medicine for patients with lung cancer

 • Hoe kunnen ziekenhuizen een vroegtijdig palliatief zorgtraject aanbieden aan patiënten met longkanker? Het onderzoek toont aan dat het daarbij belangrijk is om de patiënt goed te informeren aangezien de patiënten meer kiezen voor levenskwaliteit en minder voor een behandeling met veel nevenwerkingen.
 • Promotors: Van Meerbeeck J., De Backer W.
 • Dienst: Thoraxoncologie