Ziekenhuisnetwerk met UZA

6 ziekenhuizen

kaart netwerken

1. Universitair Ziekenhuis Antwerpen

573
578
2.632
30.249
44.618
502.419

Speerpunten

 • hoogkwalitatieve tertiaire zorg
 • voortrekker in innovatie, kwaliteit en patiëntveiligheid
 • academisch centrum voor opleiding en onderzoek

2 & 3. AZ Klina Brasschaat

581
170
1.450
19.865
38.789
255.227

Speerpunten

 • cardiologische- en neurologische zorgprogramma’s
 • oncologische en chronische zorg (Acute opvang voor niet planbare zorg)
 • neurologische revalidatie van coma- en MS-patiënten in AZ Klina campus De Mick

4 & 5. AZ Monica Antwerpen en Deurne

466
237
1.437
19.817
38.149
301.261

Speerpunten

 • orthopedie, oogheelkunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • interventiecardiologie
 • revalidatiecentrum met longrevalidatie

6. AZ Heilige Familie Rumst

207
109
591
7.928
12.489
129.823

Speerpunten

 • focusklinieken rond vaatchirurgie, diabetische voet, kniechirurgie
 • ruim aanbod voor chronische zorg
 • plastische/reconstructieve heelkunde

7. AZ Sint-Jozef Malle

250
124
909
11.796
21.153
188.967

Speerpunten

 • chronische nierinsufficiëntie – endocrinologie – diabeteszorg
 • Moeder – kind met sterk pediatrisch centrum
 • chirurgisch en internistisch daghospitaal

8 & 9. AZ Sint-Jozef Bornem en Willebroek

233
114
676
7.378
15.824
136.593

Speerpunten

 • integrale oncologische zorg
 • diabetescentrum met erkende voetkliniek
 • geriatrische- en revalidatiezorg
Bedden
Artsen
Medewerkers
Opnames
Dagopnames
Ambulante contacten

De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle , AZ Heilige Familie (Rumst) en AZ Sint-Jozef (Bornem en Willebroek) hebben het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het opzetten van een netwerkstructuur. Dit nieuwe netwerk is vandaag een sterk platform voor samenwerking en krijgt de naam ‘Helix’. De partnerziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

De nieuwe netwerknaam en –identiteit ontstond in nauwe samenwerking met de verschillende ziekenhuizen en met betrokkenheid van diverse medewerkers. De naam Helix verwijst naar ‘helen, verzorgen en overkoepelend’. Helix is ook de spiraalvorm gelinkt aan DNA. Het refereert ook naar ‘hedera helix’, vertaald als ‘groeit naar het licht’.

Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

De samenwerking tussen deze zes ziekenhuizen in de Antwerpse provincie past binnen het gezondheidsbeleid van federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block. Doel is dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

Slimme zorg op maat van de patiënt

De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s, grote investeringen en ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten garantie op continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.
Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.