Directiecomité

Dhr. Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder

Mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Dhr. Reinhart Maertens

Directeur ICT

Dhr. Niko Pinkhof

Directeur administratie en financiën

Apr. Jo Swartenbroekx

Hoofdapotheker

Dhr. Paul Van Aken

Directeur patiëntenzorg

Prof. dr. Guy Hans

Medisch directeur