woef
2

Klaar voor de toekomst met een nieuw elektronisch patiëntendossier

In 2017 is het UZA gestart met de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD), dat in 2019 in werking zal treden. Alle medische gegevens van de patiënt zullen steeds en overal voor elke betrokken zorgverlener en de patiënt beschikbaar zijn volgens de strengste normen van privacy en veiligheid. Een belangrijke stap in de realisatie van eHealth.

In februari 2017 ondertekende het UZA een contract met Cerner, internationaal marktleider in geïntegreerde elektronische patiëntendossiers. Dit betekende de start van de implementatie van een hoogkwalitatief of high end EPD, de belangrijkste schakel in eHealth.

Het EPD omvat gegevens zoals ziektegeschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema’s, medische beeldvorming, laboratoriumresultaten, allergieën en andere relevante data over een patiënt. Het nieuwe EPD zal de meer dan 150 IT-toepassingen die vandaag binnen het UZA bestaan om die gegevens te verzamelen, vervangen door één centraal systeem. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zal nu in één omgeving beschikbaar zijn. Johnny Van der Straeten, CEO van het UZA: “De keuze voor een volledig geïntegreerd medisch dossier is vooral een keuze voor de digitale toekomst van het UZA.” In 2019 zullen alle zorgverleners in het UZA in dit EPD werken.

Patiënt eigenaar van zijn digitaal dossier

Het EPD biedt één veilig kanaal dat de communicatie tussen de patiënt, de huisarts en het multidisciplinair team in een ziekenhuis kan stroomlijnen, versnellen en structureren. Het EPD dat het UZA zal implementeren, vertrekt vanuit het principe dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar digitaal dossier. Dit gaat verder dan beslissen of zorgverleners uit andere instellingen ook toegang mogen krijgen in een dossier. Alle medische gegevens zullen beschikbaar zijn voor de patiënt, zodat die meer eigenaarschap kan opnemen in zijn gezondheid en zorg, en vlot kan interageren met de zorgverleners.

Ook verwijzers en het thuiszorgteam zullen het dossier – dat realtime gegevens toont – ten alle tijden kunnen raadplegen. De verwijzer zal niet alleen verslagen kunnen raadplegen, maar zal zelf ook relevante informatie via een volledig beveiligde manier kunnen toevoegen.

Veilige zorg, betere uitkomst

Een systematische uitwisseling van informatie zal ook betere medische resultaten opleveren. Een concreet voorbeeld is de onmiddellijke toegang tot correcte informatie over de types en doses onderhoudsmedicatie die een patiënt reeds neemt. Vandaag is de behandelende arts nog afhankelijk van de mondelinge informatie die de patiënt geeft tijdens de consultatie. Soms treedt er echter verwarring op over zowel de benaming van medicatie als over het medicatieschema. Dit kan leiden tot het voorschrijven van geneesmiddelen die slecht met elkaar reageren, met alle mogelijke neveneffecten. Ook therapietrouw zal de arts veel nauwgezetter kunnen opvolgen. 

Gezondheidszorg morgen : virtueel, nabij, preventief en interactief

Met het EPD zet het UZA verder in op monitoring op afstand om zorg ver buiten het ziekenhuis te laten beginnen. Want de zorg van de toekomst is niet langer locatiegebonden. De zorgprocessen beginnen ver buiten de muren van het ziekenhuis en lopen ook na het ziekenhuisbezoek door thuis, op het werk, … Gegevens die ons iets vertellen over de gezondheid van de patiënt worden meer en meer automatisch verzameld via wearables en telemonitoring en opgeslagen en geïnterpreteerd in het centrale dossier. Wijkt er een waarde opvallend af, dan neemt de arts contact op met de patiënt. Het ziekenhuis zal op die manier meer en meer naar de patiënt toegaan in plaats van omgekeerd. Ziekenhuizen zullen niet ophouden te bestaan in hun reële dimensie, maar krijgen er een virtuele dimensie bij.