woef
2

Samenwerken aan de bestrijding van zeldzame neuro-endocriene kanker

Het UZA heeft zich in 2017 verbonden in een netwerk met acht ziekenhuizen en de UAntwerpen, om samen de zeldzame kankers veroorzaakt door neuro-endocriene tumoren te bestrijden.

Dit ziekenhuisoverschrijdend team van specialisten en paramedici heet NETwerk en werd als eerste ziekenhuisnetwerk in Europa erkend als excellentiecentrum door de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS).

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzame tumoren die ontstaan in de cellen die hormonen kunnen produceren. Deze zeldzame en complexe vorm van kanker kan zich manifesteren op diverse plaatsen in het lichaam, van de darmen, de maag tot de pancreas en de longen.

Omdat de kanker traag ontwikkelt, de symptomen vaag zijn en de tumoren weinig bekend zijn, wordt de juiste diagnose vaak te laat gesteld. Daarnaast vergen ze ook een hele specifieke behandeling. Die combinatie maakt dat deze zeldzame kanker een grote uitdaging vormt voor de klinische praktijk.

Nieuwe behandelingen toegankelijk maken

‘Om de kansen van de patiënten te verbeteren is het erg belangrijk dat ze de juiste behandeling krijgen’, zegt prof. Marc Peeters, diensthoofd Oncologie in het UZA. ‘We kunnen de diagnosestelling en behandeling verbeteren en nieuwe behandelingen ontsluiten voor patiënten, wanneer arts-specialisten, verpleegkundigen en andere paramedici verspreid over verschillende ziekenhuizen hun kennis, inzichten en ervaringen bundelen. Vanuit dit idee werd een ziekenhuisnetwerk opgericht waarbinnen patiënten met (het vermoeden van) een neuro-endocriene tumor besproken en behandeld worden.’

Door de kennis- en informatiedeling in het NETwerk kunnen patiënten toegang krijgen tot alle expertise die in het volledige netwerk aanwezig is.  Jaarlijks behandelt het NETwerk een 80-tal patiënten met een zeer zeldzame vorm van neuro-endocriene kanker. Het volledige traject van die patiënten wordt in multidisciplinair teamverband besproken en opgevolgd. Het NETwerk streeft na om hen hooggespecialiseerde zorg aan te bieden en hun zorgtraject zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te laten plaatsvinden. ‘Ongeacht de woonplaats en het dichtstbijzijnde ziekenhuis, ontvangt de patiënt overal dezelfde zorg’, vult prof. Peeters aan.
Het samenbrengen van de kennis en ervaring biedt ook kansen voor kwalitatief wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

Omdat het aan de hoogste internationale normen voldoet, ontving het NETwerk in 2017 het Europese label voor Center of Excellence. Het NETwerk rond het UZA is het eerste erkende centrum in Europa dat ziekenhuisoverschrijdend werkt.

De deelnemende ziekenhuizen op een rij:

  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen UZA
  • AZ Monica
  • AZ Heilige Familie Rumst
  • AZ Klina
  • AZ Nicolaas
  • ZNA
  • AZ Sint-Jozef Malle
  • AZ Sint-Jozefkliniek Bornem
  • GZA Ziekenhuizen