woef
2

Nieuwe reanimatietechnieken verhogen overlevingskans trauma – UZA traumateam organiseert internationale studiedag

Internationaal onderzoek toont aan dat de overlevingskansen bij een ongeval drastisch kunnen verhogen door een snelle en correcte behandeling ter plaatse, met name door het omkeren van oorzaken van de hartstilstand en het organiseren van goede ketenzorg. Het traumateam van het UZA nodigde internationale experten uit om nieuwe innovatieve reanimatietechnieken aan te leren aan Belgische urgentieartsen.

Jaarlijks sterven ongeveer 3.000 Belgen bij een ongeval. Een ernstig trauma kan een hartstilstand veroorzaken. De oorzaken zijn uiteenlopend: door overmatig bloedverlies, kneuzing van het hart, bloedophoping rondom het hart, een tekort aan zuurstof of een spanningsklaplong. Omdat de klassieke reanimatietechnieken bij zo’n hartstilstand vaak niet succesvol zijn, ging de urgentiegeneeskunde er lange tijd van uit dat deze patiënten zelden of niet gered konden worden.

Hartstilstand vermijden met aangepaste reanimatie

Internationaal onderzoek wijst uit dat 16 tot 30 procent van de traumatische doden door hartstilstand, vermeden kunnen worden door aangepaste reanimatietechnieken toe te passen en een goede ketenzorg te organiseren. ‘Door bij een hartstilstand bij trauma vroegtijdig de bloeding op te sporen en te stoppen, kunnen we de overleving van de traumapatiënt verbeteren’, zegt urgentiearts Hannelore Raemen van het UZA. ‘Een groot deel van de slachtoffers kan door deze interventies het trauma overleven met slechts een beperkt blijvend letsel.’

Internationale experten in het UZA

Dr. Raemen nodigde daarom 10 internationale experten inzake traumazorg uit op een traumaconferentie. Daar konden de experten de innovatieve reanimatietechnieken aanleren aan Belgische urgentieartsen. Dr. Raemen: ‘Het UZA investeert systematisch in traumatrainingen. Met dit symposium wilden we bewustzijn rond traumazorg creëren en kennis delen onder Belgische urgentieartsen rond de opvang van traumapatiënten, om zo de overlevingskansen van de slachtoffers van een zwaar trauma te verhogen.’