woef
2

Transplantaties: geen tijd te verliezen

In 2017 voerde het UZA 71 transplantaties uit voor nieren, lever, hart en pancreas.

Het UZA is een door de overheid erkend transplantatiecentrum en voert al sinds 1979 transplantaties uit. Sinds de start hebben er ondertussen 1.529 orgaantransplantaties plaatsgevonden.

Het tekort aan donoren blijft de zwakke schakel in de transplantatiegeneeskunde. Nieuwe vormen van donatie, zoals donatie na hartstilstand, moeten daar verandering in brengen. In België wordt iedereen verondersteld na overlijden een mogelijke donor te zijn, al kan de familie nog steeds verzet aantekenen na overlijden. Onderling openlijk over orgaandonatie praten is belangrijk om elkaars keuze te begrijpen en de respecteren.

Wanneer een donororgaan beschikbaar komt, is er geen tijd te verliezen. Buiten het lichaam kan een orgaan slechts enkele uren overleven, waardoor het zo snel mogelijk ter plaatste moet geraken om de ingreep te laten doorgaan. De Sea King staat mee in voor het vervoer van transplantatieorganen om ze tijdig over te brengen.